انجمن نویسندگان آمریکا از توافق خود با تهیه‌کننده‌ها خبر داد

انجمن نویسندگان پس از مدت‌ها اعتصاب سرانجام به توافقی با تهیه‌کننده‌ها دست پیدا کرده است.انجمن نویسندگان آمریکا (WGA) مدتی است که دست به اعتصاب زده و از استودیوها و تهیه‌کننده‌های…