انتصاب سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: دکتر امیررضا شاهاني كيست؟

روابط عمومی وزارت علوم: محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم با صدور حکمی امیررضا شاهانی را به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منصوب کرد. وزیر علوم در این حکم آورده…