پاسخ بذرپاش به اظهارات برخی مبنی بر عدم موفقیت دولت سیزدهم در ساخت مسکن: موفقیت‌ها را شاخص‌ها و اعداد و رقم نشان می‌دهند

کد خبر: ۱۱۵۴۴۳۵ وزیر راه و شهرسازی پس از جلسه هیات دولت و در پاسخ به دانشجو:وقتی شاخص رشد بخش مسکن و ساختمان از منفی ۱۳ در سال ۹۹ به…

افشاگری تازه پورمحمدی علیه جلیلی: سرمایه‌گذاری استانی و شهری برقرار کرده و رسانه‌ها و سایت‌های مختلفی در اختیار دارد

پورمحمدی می‌گوید برخی از نامزدها با تشکیل دولت سایه روشن برای انتخابات برنامه ریزی کرده بودند. پورمحمدی می‌گوید برخی از نامزدها با تشکیل دولت سایه روشن برای انتخابات برنامه ریزی…