یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
قرعه‌کشی فصل بیست و دوم لیگ برتر فوتبال برگزار شد و ۱۶ تیم لیگ برتری برنامه خود را برای این فصل دانستند.
به گزارش ایسنا، مراسم قرعه‌کشی فصل بیست و دوم لیگ برتر فوتبال امروز (دوشنبه) برگزار شد و ۱۶ تیم لیگ برتری برنامه خود را در این مسابقات دانستند.
به این ترتیب داربی پایتخت در هفته دوازدهم برگزار خواهد شد.
هفته اول
فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان
نفت مسجدسلیمان – مس کرمان
آلومینیوم اراک – هوادار
استقلال – سپاهان
نساجی مازندران – مس رفسنجان
پیکان – ملوان بندرانزلی
گل‌گهر سیرجان – تراکتور
ذوب‌آهن – پرسپولیس
هفته دوم
صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک
مس کرمان – پیکان
هوادار – نفت مسجدسلیمان
سپاهان – نساجی مازندران
پرسپولیس – فولاد خوزستان
ملوان بندرانزلی – استقلال
مس رفسنجان – گل‌گهر سیرجان
تراکتور – ذوب‌آهن
هفته سوم
هوادار – صنعت نفت آبادان
استقلال – مس کرمان
آلومینیوم اراک – پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان – پیکان
گل‌گهر سیرجان – سپاهان
نساجی مازندران – ملوان بندرانزلی
فولاد خوزستان – تراکتور
ذوب‌آهن – مس رفسنجان
هفته چهارم 
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – استقلال
سپاهان – فولاد خوزستان
پیکان – نساجی مازندران
تراکتور – هوادار
ملوان بندرانزلی – ذوب‌آهن
هفته پنجم
صنعت نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – مس کرمان
آلومینیوم اراک – تراکتور
ذوب‌آهن – سپاهان
فولاد خوزستان – مس رفسنجان
استقلال – پیکان
هوادار – پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان – ملوان بندرانزلی
هفته ششم
تراکتور – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – ذوب‌آهن
سپاهان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس
استقلال – نساجی مازندران
ملوان بندرانزلی – فولاد خوزستان
مس رفسنجان – هوادار
پیکان – گل‌گهر سیرجان
هفته هفتم
صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان
فولاد خوزستان – مس کرمان
آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی
نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان
هوادار – سپاهان
گل‌گهر سیرجان – استقلال
پرسپولیس –  تراکتور
ذوب‌آهن – پیکان
هفته هشتم
ملوان بندرانزلی – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – هوادار
پیکان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – گل‌گهر سیرجان
سپاهان – پرسپولیس
نساجی مازندران – ذوب‌آهن
استقلال – فولاد خوزستان
مس رفسنجان – تراکتور
هفته نهم
صنعت نفت آبادان – سپاهان
آلومینیوم اراک – مس کرمان
تراکتور تبریز – نفت مسجدسلیمان
گل‌گهر سیرجان – نساجی مازندران
فولاد خوزستان – پیکان
ذوب‌آهن – استقلال
هوادار – ملوان بندر انزلی
پرسپولیس – مس رفسنجان
هفته دهم
مس کرمان – صنعت نفت آبادان
استقلال – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان
سپاهان – تراکتور
نساجی – فولاد
پیکان – هوادار
ملوان – پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان – ذوب آهن
هفته یازدهم
صنعت نفت – پیکان
پرسپولیس – مس کرمان
آلومینیوم اراک – نساجی
ذوب‌آهن – نفت مسجدسلیمان
مس رفسنجان – سپاهان
فولاد – گل‌گهر سیرجان
هوادار – استقلال
تراکتور – ملوان
هفته دوازدهم
نساجی – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – مس رفسنجان
ذوب‌آهن – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – فولاد
ملوان – سپاهان
استقلال – پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان – هوادار
پیکان – تراکتور
هفته سیزدهم
صنعت نفت آبادان – استقلال
تراکتور – مس کرمان
آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان
سپاهان – نفت مسجدسلیمان
هوادار – نساجی
فولاد – ذوب‌آهن
مس رفسنجان – ملوان
پرسپولیس – پیکان
هفته چهاردهم
ذوب آهن – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – ملوان بندر انزلی
نفت مسجدسلیمان – آلومینیوم اراک
پیکان – سپاهان
نساجی مازندران – تراکتور تبریز
فولاد – هوادار
استقلال – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – پرسپولیس
 هفته پانزدهم
صنعت نفت آبادان – گل‌گهر سیرجان
سپاهان – مس کرمان
آلومینیوم اراک – فولاد
ملوان – نفت مسجدسلیمان
پرسپولیس – نساجی مازندران
تراکتور – استقلال
هوادار – ذوب آهن
مس رفسنجان – پیکان
انتهای پیام
source

تولید محتوا
شینگل
گوگل ادوردز
سئو سایت
جهان خبری
اتو خبری
فرهنگی خبری
سرگرمی خبری
اقتصادی خبری
علمی خبری
سلامتی خبری
تکنولوژی خبری
یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط mohtavaclick