به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  با توجه به اینکه کربلا و محرم نگرش انسان را به زندگی تغییر می دهد و هدف زندگی را عمیق تر می کند و به زندگی معنایی بس عظیم می بخشد «روایت رهایی» نکات مهم این روزهای خاص تاریخ را باز گو می کند.
«روایت رهایی» بر اساس کتاب آیینه کربلا اثر دکتر سنگری تهیه و تولید میشود.

source

توسط mohtavaclick