به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یادداشت تفاهم نامه همکاری دانشگاهی میان دانشگاه الزهرا و کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به امضا رسید که این تفاهم نامه به نمایندگی فریده حق بین رئیس دانشگاه الزهرا است.
براساس این تفاهم نامه؛ طرفین در برگزاری غرفه آشنایی با فرهنگ و رسوم و معرفی لباس‌های سنتی و محلی کشور و در برگزاری کارگاه‌های علمی تحت عناوین اصلی جشنواره و اطلاع رسانی به همکاران بین‌المللی و معرفی اساتید بین‌المللی به همکاری خواهند پرداخت.
همچنین طرفین در برگزاری سمینارهای علمی تحت عناوین اصلی جشنواره و اطلاع رسانی به همکاران بین‌المللی و معرفی اساتید بین‌المللی و در برگزاری همایش‌هایی تحت عناوین اصلی جشنواره و اطلاع رسانی به همکاران بین‌المللی و معرفی اساتید بین‌المللی به همکاری خواهند پرداخت.
هر یک از طرفین کتب و نشریات و دیگر مواد آموزشی خود را جهت جذب در کتابخانه‌های دانشگاه طرف مقابل مبادله خواهد کرد. همچنین همکاری در زمینه فناوری آموزشی پیشرفته خصوصاً در زمینه‌های فوق الذکر انجام خواهد شد.
همچنین امکان دسترسی به کتابخانه‌های الکترونیکی دانشگاه برای طرفین فراهم خواهد بود و دو طرف به تبادل اطلاعات در خصوص برنامه‌های آموزشی و پژوهشی برگزاری همایش‌های پژوهشی فرهنگی و همکاری در زمینه فراهم سازی مواد مورد نیاز جهت شرکت در مجامع جهانی مبادرت خواهند ورزید.
دانشگاه الزهرا و کارگروه ساماندهی مد و لباس لینک سایت یکدیگر را در وب‌سایت سازمان خود سازمان خود تحت عنوان همکار اضافه خواهند کرد.
این یادداشت تفاهم نامه تا پنج سال پس از امضا معتبر خواهد بود و در پایان این دوره به صورت خودکار تمدید خواهد شد و هر یک از طرفین می‌توانند با ارسال یادداشت کتبی به طرف مقابل، شش ماه پیش از پایان مدت اعتبار یادداشت تفاهم را فسخ نمایند.
این تفاهم نامه در ۱۱ ماده و در تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۱ به امضای دانشگاه الزهرا (فریده حق بین رئیس دانشگاه) و کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور (سیدمجید امامی رئیس کارگروه) رسید.

source

توسط mohtavaclick