یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
اگر مبدل گشتاور خراب شود یا سطح سیال در گیربکس کم باشد، مبدل کار خود را انجام نمی دهد و خودرو نمی تواند قدرت را در سرعت های پایین حفظ کند که باعث خاموش شدن موتور می شود.
وقتی سرعتم را کم می کنم و ماشین را متوقف می کنم، موتور سرویس بازرسی خاموش می شود
ماشین شما طوری طراحی شده است که مانند یک ماشین روغن کاری شده کار کند، اما گاهی اوقات آن ماشین در مکان های غیرمنتظره ای دچار مشکل می شود. همیشه یک چراغ هشدار وجود ندارد که به شما در این مورد هشدار دهد، اما گاهی اوقات ماشین شما با سرعت جاده خوب رانندگی می کند، فقط وقتی سرعت را کم کرده و متوقف می کنید، می میرد. اگر موتور شما با سرعت کم خاموش می شود، فوراً با مکانیک تماس بگیرید تا بررسی کامل شود.
دلایل رایج برای این اتفاق:
source
source

سئو سایت

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط mohtavaclick