فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار ساختمان آنلاین با بیان اینکه برگزاری جلسات شورای عالی مسکن یکی از مهم ترین ضرورت ها در حوزه برنامه ریزی مسکن در کشور به شمار می رود گفت: بدون برگزاری این جلسه امکان تدوین سیاست های حوزه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد بنابراین باید در این بخش برنامه ریزی لازمی صورت گیرد.

او ادامه‌ داد: برگزاری جلسه شورای عالی مسکن از آن جهت اهمیت دارد که کار نباید در سطح ستادی برگزار شود بلکه باید پیگیری این موضوع در  استانداری ها صورت گیرد  و بسیاری از موانع و مواردی به ویژه در حوزه الحاق اراضی وجود دارد که باید استانداران این موارد را پیگیری و اجرایی کنند.

این کارشناس مسکن توضیح داد:شورای عالی مسکن  باید هر هفته و دو هفته با حضور  رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور برگزار شود  و باید هر هفته دو یاسه استاندار دعوت شده و پیگیر اقدام صورت گرفته در این استان  ها شوند .

ایلاتی با بیان اینکه ۳۱ استان در کشور داریم که ارائه برنامه های آنها حدود سه ماه زمان می برد بنابراین استانداران سه ماه فرصت دارند که برنامه‌های خود را ارائه کنند افزود: در صورتی که هر هفته دو یا سه استاندار دعوت و اقدام به ارائه برنامه های خود کنند شاهد تسریع در اجرای این طرح و رفع موانع در این حوزه خواهیم بود.

او تصریح کرد: واگذاری و الحاق اراضی در پروژه های نهضت ملی مسکن  باید از طریق همین شورای عالی مسکن اجرایی و عملیاتی شود اما متاسفانه شاهد آن هستیم که به صورت کامل اجرایی نمی شود.

به این مطلب امتیاز دهید

نوشته استانداران باید اقدام به برگزاری جلسات هفتگی شورای عالی مسکن کنند اولین بار در ساختمان آنلاین. پدیدار شد.

source
خرید شینگل

توسط mohtavaclick