یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

سبقت گرفتن در پیچ ها ،سبقت گرفتن یعنی چی ،سبقت چیست ،چرا سبقت از راست ممنوع است ،سوالات سبقت ایین نامه ،سبقت از سمت راست وسیله نقلیه ،سبقت گرفتن از کامیون ،سبقت از راست در بزرگراه
سبقت گرفتن: عبارت است از تغيير مسیر از لاینی به لاین دیگر(جلو افتادن یا پیشی گرفتن) براي عبور كردن از وسيله نقليه اي كه كندتر حركت مي كند. همواره در همه خيابان ها و جاده ها وسايلي هست كه حتي از حدود سرعت تعيين شده، بنا به هر علتي، كندتر حركت مي كنند مثل دوچرخه ها، موتورسيكلت ها و… و يا وسايلي كه قصد گردش دارند سرعت خود را كندتر كرده اند.
جریمه سبقت غیر مجاز سبقت در اتوبان سبقت گرفتن از کامیون سبقت گرفتن در تونل سبقت گرفتن چیست قوانین سبقت گرفتن آموزش رانندگی آموزش رانندگی در جاده رانندگی حرفه ای مهارت های رانندگی حرفه ای کتاب آیین نامه رانندگی
هرگز تا حصول اطمينان از بي خطر بودن سبقت، چه براي خود و چه براي ديگران یا اگر از زنجير چرخ در سطوح برفي استفاده مي كنيد.و یا براي سبقت اندكي شك داريد،سبقت نگيريد.
خطوط حرکت: براي نظم بخشيدن به رفت و آمد خودروها و پيشگيري از برخورد و تصادف آنان با يكديگر، بزرگراه ها، آزاد راهها و خيابانهاي عريض را خط كشي میکنند تا وسايل نقليه از ميان اين خطوط عبور كنند و مزاحم رفت و آمد بقيه خودروها نشوند. با اين حال برخي از رانندگان ترجيح مي دهند از روي این خطوط بگذرند و لحظه به لحظه نيز مسير خود را عوض كنند! به اين معنا كه يك باره تصميم میگيرند از سمت ديگري حركت كنند و دوباره به جاي اولشان بازگردند.
به این رانندگان عزيز توصيه مي شود هنگام رانندگي، مسير حركت خود را حفظ نمايند،با اين كار هم خودشان سريع تر و به سلامت به مقصد رسيده و هم ساير رانندگان بدون دغدغه خاطر به مسيرشان ادامه میدهند.
بدون آنكه نيازي به انجام مانورهاي خطرناك و دردسرآفرين باشد.برابر ماده 119 در راه هايي كه خط كشي شده وسايل نقليه بايد در مسير بين خطوط حركت كنند و از آن خارج نشوند و در صورت نياز به خروج و تغيير مسیر حركت، احتياط كامل را نموده و اقدام به سبقت کنند.
در راه هايي كه خط كشي ندارند هرگونه تغيير مسير حركت به چپ و راست ممنوع است مگر با رعايت احتياط و دادن علامت و رعايت حق تقدم عبور وسايل نقليه هم مسير و مجاور. همچنين انحراف و تجاوز وسايل نقليه به مسير مقابل (مخالف) ممنوع است، مگر در مورد سبقت مجاز و با رعايت ضوابط سبقت.
مواد آیین نامه ای پیرامون سبقت:
ماده ۱۳۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی:
رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسابل نقلیه ای را که در جهت آنان حرکت می نمایند دارند، در محل های مجاز و در صورت لزوم پس از روشن کردن چراغ راهنما و یا با دادن علامت لازم تنها از سمت چپ آنها سبقت گیرند و پس از سبقت و طی مسافت کافی، بار دیگر با روشن کردن چراغ راهنما و یا با دادن علامت به طرف راست راه متوجه و در مسیر قبلی خود قرار گیرند به نحوی که راه وسیله نقلیه ای که از آن سبقت گرفته شده بسته نشود یا موجب تصادف نشود .
با وجود این سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال گردش به چپ می باشد مجاز خواهد بود.
جریمه سبقت غیر مجاز سبقت در اتوبان سبقت گرفتن از کامیون سبقت گرفتن در تونل سبقت گرفتن چیست قوانین سبقت گرفتن آموزش رانندگی آموزش رانندگی در جاده رانندگی حرفه ای مهارت های رانندگی حرفه ای کتاب آیین نامه رانندگی
مراحل لازم براي سبقت بي خطر عبارتند از:
1- ابتدا با در نظر گرفتن همه ی جوانب در آزادراهها و بزرگراهها و جاده های دو طرفه و یک طرفه وخیابانها
الف-منطقه ی ممنوعه نباشد(موارد صفحه ی 34 کتاب آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی)
ب-خط ممتد نباشد
ج-از روبرو و پشت سر اتومبیلی در حرکت نباشد و با کنترل پشت سر از آینه ها و کنترل نقاط کور دو طرف اتومبیل چراغ راهنماي سمت چپ را بزنيد و با دادن علامت (روز بوسیله ی بوق و شب بوسیله ی چراغ دادن) راننده ای را که قصد سبقت دارید آگاه سازید.
2- بعد از زدن چراغ راهنماي سمت چپ، تغيير خط دهيد و بر سرعت خود بيفزایيد(تجاوز از سرعت مجاز و مطمئنه ممنوع میباشد) و هنگامي كه فاصله طولي مناسب را با وسيله نقليه حفظ كرديد (رويت چراغ هاي بزرگ وسيله نقليه از آئينه وسط خودرو) با زدن چراغ راهنماي سمت راست به شکل اریب و با یک زاویه ی کم به لاین قبلی تغییر مسیر دهید. در اين هنگام حتماً مطمئن شويد راننده مذكور از تصميم شما مطلع شده است و هرگز به طور ناگهاني در جلوي آن قرار نگيريد.
3- هنگام سبقت به دوچرخه ها و ساير وسايل نقليه كوچكي كه در جلوي وسيله اي كه قصد سبقت از آن را داريد و ممكن است از ديد شما پنهان باشند، توجه كنيد همچنين ممكن است هنگام سبقت وسايل نقليه جلويي شما، قصد گردش، به چپ داشته باشند و يا اينكه عابران پياده قصد ورود به عرض خيابان را داشته باشند.
4- اگر وسيله نقليه اي كه در حال سبقت از آن هستيد، به طور ناگهاني سرعت خود را زياد كرد با او مسابقه نگذاريد بايد سرعت خود را كم كنيد و به جاي قبلي خودبرگرديد. هنگامي كه وسيله اي در حال سبقت از خودروي شما است، هرگز سعي بر اضافه كردن سرعت خود نكنيد.
5- هرگز در گذرگاه عابر پياده سبقت نگيريد. اگر مي خواهيد از وسيله اي كه پارك شده است سبقت بگيريد، مراقب سرنشيناني كه ممكن است بطور ناگهانی درب اتومبیل را باز كنند و يا عابران پياده اي كه از جلوي ماشين بيرون بيايند باشيد.
در بسياري از جاده ها كه سرعت تعيين شده زياد است و در هر جهت 2 يا 3 لاین و بيشتر وجود دارد، لاین سمت چپ، لاین مخصوص سبقت است.
بنابراين، اگر قصد سبقت نداريد و در اين لاین حركت مي كنيد، در اولين فرصت ضمن رعايت شرايط قانوني، به لاین سمت راست تغيير مسير دهيد.
در ضمن وقتیکه از اتومبیلهای بزرگ میخواهید سبقت بگیرید دقت کنید فاصله طولی با این گونه اتومبیلهای طویل را بیشتر کنید تا میدان دید شما بیشتر شده و راحت تر و ایمن تر بتوانید از اینگونه اتومبیلها سبقت بگیرید. رانندگي حق همه كساني است كه قوانين را رعايت مي كنند و جاده و بزرگراه به شخص يا اشخاص معيني تعلق ندارد.
همه مي خواهند سالم به مقصد برسند و از سفر خود لذت ببرند. راندن در جاده ها متناسب با نوع وسيله نقليه متفاوت است. سرعت و شتاب برخي خودروها نسبت به ساير وسايل نقليه بالاتر بوده و به تبع آن ميل رانندگان آنها به تند راندن نيز افزايش مي يابد.
براي جاده ها و آزادراهها و بزرگراه ها هم حداقل و حداكثر سرعت در نظر گرفته شده است بنابراين با وجود چنين شرايطي سبقت امري اجتناب ناپذير در رانندگي به حساب مي آيد.
اگر 1% احساس میکنید فاصله برای سبقت کافی نیست اقدام به سبقت نکنید حتی اگر مجبور باشید یک مسیر طولانی پشت سر اتومبیلی حرکت کنید چرا که سبقت نابجا یعنی تصادف مرگبار پس نتیجه میگیریم همیشه از سرعت نابجا و سبقت نابجا پرهیز کنید.
در قوانين رانندگي همه ی خودروها بايد در خط عبوري خود حركت كنند و بين خطوط برانند اما آنگاه كه نياز به سبقت باشد بايد به نوع خطوط جاده،بزرگراه و آزادراه،ممتد يا بريده بريده بودن،و موقعيت خودروهاي مجاور در بزرگراه ها يا آزادراه ها و مقابل در جاده ها توجه كنند و با روشن كردن چراغ راهنما و رعايت احتياط، اقدام به سبقت کنند.
بهترین هولدر شارژر بی سیم گوشی خودرو
قد بلندترین انسان دنیا +عکس
این خودروها می‌توانند طرح ترافیک ارزان بگیرند
علت روشن نشدن ماشین
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب پربازدید
وقتی سنسور tps دریچه گاز خراب باشد چه اتفاقی می افتد؟
علت سیاه شدن روغن موتور چیست؟
چه زمانی ضدیخ ماشین صفر را تعویض کنیم؟
محلول رسوب زدایی و شستشوی رادیاتور ماشین چیست؟
چرا روغن موتور کف می کند؟
عیب یابی و تعمیر
آشنایی کامل با سیستم برق و روشنایی خودرو
 ۱۹ مورد از دلایل استارت نخوردن ماشین
آیا شستن انژکتور سوخت خودرو ضروری است؟
راهنمای کامل چراغ های هشدار دهنده پشت آمپر خودرو +عکس
چرا تنظیم مصرف سوخت با دیاگ ضروری است؟
اخبار روز
آشنایی کامل با سیستم برق و روشنایی خودرو
بررسی خودروی عجیب مک لارن ۷۲۰S
بهترین هولدر شارژر بی سیم گوشی خودرو
معرفی ریستوماد آستین هیلی ساخت کاتون + عکس
آموزش خرید خودرو از بورس کالا
مرحله دوم سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
دمنوشی که قاتل نفخ شکم است
قد بلندترین انسان دنیا +عکس
 ۱۹ مورد از دلایل استارت نخوردن ماشین
مراحل سبقت گرفتن بی خطر از خودرو چیست ؟
این خودروها می‌توانند طرح ترافیک ارزان بگیرند
علت روشن نشدن ماشین
روش پارک اتومبیل در سر بالایی و سرازیری
آیا شستن انژکتور سوخت خودرو ضروری است؟
راهنمای کامل چراغ های هشدار دهنده پشت آمپر خودرو +عکس
طرز تهیه کبه اهوازی (خوزستانی) بی نظیر
طرز تهیه کرک بپرس مازندرانی اصل خوشمزه
چند نکته برای اینکه خودرویی سالم داشته باشید
با این ۷ دمنوش کرونا را از پا درآورید
ادویه ای که حکم داروی پنی‌سیلین دارد
جانبازانی که مجوز واردات خودرو دریافت کردند
نامه ایران خودرو برای لغو عرضه دنا پلاس در بورس کالا
دمنوشی که قاتل نفخ شکم است| درمان استرس
قیمت جدید فونیکس تیگو 8 پرومکس چند؟
نحوه خرید خودروی خارجی از بورس
اخبار داغ
دستگیری راننده بیل مکانیکی عامل انفجار گاز در اسلامشهر
عباس ایروانی کیست و اتهاماتش چیست؟
۲۰ ‌نکته فنی و کاربردی در تعمیر و نگهداری خودرو
شوک به پارکینگ خودروسازان!
مدیری که پژو را از ورشکستگی نجات داد/ ژان فلیپ امپارتو کیست؟
خودرو
پورشه پانامرا Turbo S سریع ترین سدان دنیا
تجربه ۵۰ هزار کیلومتر رانندگی با تندر ۹۰ اتوماتیک + معایب و مزایا
معرفی بی ام و X6 + قیمت و مشخصات فنی
رینگ آلومینیومی از محصولات تندر ۹۰ هم حذف شد
تانک ۳۰۰ فرانتیر؛ بهترین شاسی بلند چینی برای سفر به کوه و جنگل
مسابقات
ماجرای مبارزه هالک پوشالی با گریل قزاقستانی
با پاداش گل به پرسپولیس ماشین صفر کیلومتر خریدم
تقویم مسابقات سوپربایک فصل ۲۰۱۹ اعلام شد +جدول
بازنشستگی سباستین فتل اسطوره فرمول یک + عکس
ماجرای فروش جت شخصی فوق ستاره فوتبال جهان +عکس
آشپزی
طرز تهیه کراکت سیب زمینی خوشمزه +مواد لازم
کلوچه ژامبون و قارچ خیلی خوشمزه
طرز تهیه آلبالو پلو با مرغ + فوت و فن خوشمزه شدن
طرز تهیه سالاد ماست و سبزیجات چیست؟
چگونه یک کیک شکلاتی ترد و خوشمزه درست کنیم؟
source

سئو سایت

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط mohtavaclick