Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۱۱٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۳۲٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۴۰٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۱۱٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۰۷٫۰۰ و ۱۹۰۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۴۷٫۰۰
۱۹۴۰٫۰۰
۱۹۳۲٫۰۰
———
۱۹۱۱٫۰۰
۱۹۰۷٫۰۰
۱۹۰۰٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۲۲٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۰۷٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۰۰٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۲۲٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۳۲٫۰۰ و ۱۹۴۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۴۰٫۰۰
۱۹۳۲٫۰۰
۱۹۲۲٫۰۰
———
۱۹۰۷٫۰۰
۱۹۰۰٫۰۰
۱۸۹۲٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۰۷٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۲۳٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۳۳٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۰۷٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۹۸٫۰۰ و ۱۸۹۱٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۴۰٫۰۰
۱۹۳۳٫۰۰
۱۹۲۳٫۰۰
———
۱۹۰۷٫۰۰
۱۸۹۸٫۰۰
۱۸۹۱٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۲۵٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۰۵٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۸۹۶٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۲۵٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۳۵٫۰۰ و ۱۹۴۵٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۴۵٫۰۰
۱۹۳۵٫۰۰
۱۹۲۵٫۰۰
———
۱۹۰۵٫۰۰
۱۸۹۶٫۰۰
۱۸۸۵٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۸۱٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۸۹۶٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۰۳٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۸۱٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۷۴٫۰۰ و ۱۸۶۷٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۰۹٫۰۰
۱۹۰۳٫۰۰
۱۸۹۶٫۰۰
———
۱۸۸۱٫۰۰
۱۸۷۴٫۰۰
۱۸۶۷٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۷۰٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۸۸۴٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۸۹۰٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۷۰٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۶۶٫۰۰ و ۱۸۶۱٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۹۶٫۰۰
۱۸۹۰٫۰۰
۱۸۸۴٫۰۰
———
۱۸۷۰٫۰۰
۱۸۶۶٫۰۰
۱۸۶۱٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۷۱٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۸۸۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۸۹۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۷۱٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۶۴٫۰۰ و ۱۸۵۸٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۰۰٫۰۰
۱۸۹۵٫۰۰
۱۸۸۸٫۰۰
———
۱۸۷۱٫۰۰
۱۸۶۴٫۰۰
۱۸۵۸٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۷۱٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۸۸۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۸۹۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۷۱٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۶۴٫۰۰ و ۱۸۵۸٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۰۰٫۰۰
۱۸۹۵٫۰۰
۱۸۸۸٫۰۰
———
۱۸۷۱٫۰۰
۱۸۶۴٫۰۰
۱۸۵۸٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۶۲٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۸۷۹٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۸۸۸٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۶۲٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۵۸٫۰۰ و ۱۸۵۳٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۹۳٫۰۰
۱۸۸۸٫۰۰
۱۸۷۹٫۰۰
———
۱۸۶۲٫۰۰
۱۸۵۸٫۰۰
۱۸۵۳٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲

چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۵۳٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۸۶۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۸۷۴٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۵۳٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۴۸٫۰۰ و ۱۸۴۳٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۷۹٫۰۰
۱۸۷۴٫۰۰
۱۸۶۸٫۰۰
———
۱۸۵۳٫۰۰
۱۸۴۸٫۰۰
۱۸۴۳٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲

سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۸۶۰٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۸۴۷٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۸۴۳٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۸۶۰٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۶۵٫۰۰ و ۱۸۷۲٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۷۲٫۰۰
۱۸۶۵٫۰۰
۱۸۶۰٫۰۰
———
۱۸۴۷٫۰۰
۱۸۴۳٫۰۰
۱۸۳۹٫۰۰

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس

چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲

source

توسط