روح‌الله شیرازی  گفت: بنا به گزارش مرکز آمار ایران، با تلاش و همت آموزش‌دهندگان ساعی و همکاران سوادآموزی تمامی شهرستان‌ها و مناطق، سیستان و بلوچستان با رشد ۷/۵ درصدی مقام اول کشور را در شاخص «رشد میانگین سواد استان» کسب کرد.
 
شیرازی با بیان اینکه شاخص رشد باسوادی در کشور ۷ /۹۰درصد است خاطرنشان کرد: نرخ با سوادی در سیستان و بلوچستان ۸۷.۵ درصد است که با میانگین کشوری ۱۰ درصد فاصله دارد.
 
وی گفت: برای اولین در این استان آمار بی‌سوادان ۱۰ هزار نفر کاهش‌یافته است.
 
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش‌وپرورش استان بیان کرد: هر ساله تعداد زیادی از بی‌سوادان و بازماندگان از تحصیل به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده وارد کلاس‌های سوادآموزی و مدارس بزرگسالان می‌شدند، اما با وجود عوامل مختلف این آمار کاهش پیدا نمی‌کرد و تعدادی به این حجم افزوده می‌شد که مانع از کاهش آمار بی‌سوادان واقعی بود.
 
ادامه داد: در سال تحصیلی گذشته با برنامه‌ریزی دقیق و توسعه سواد و ایجاد شرایط مناسب برای آموزش بزرگسالان و جاماندگان از تحصیل این آمار کاهش چشمگیر داشته و از سرجمع آمار بی‌سوادان استان تعداد ۱۰ هزار نفر کاهش‌یافته است.
شیرازی ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده می‌توان در سال‌های آتی آمار بیشتری را تحت پوشش سواد برد تا از آمار بی‌سوادان استان کاسته شود.

source

توسط