صدای بورس ـ زهرا رشوند؛ در جریان معاملات امروز بازار سرمایه و طبق بررسی‌های صدای بورس، نماد معاملاتی سجام حجم مشکوک داشت. همچنین نمادهای معاملاتی زنجان، سخواف، تفارس و تپولا که در بازار پایه فرابورس معامله می‌شود، حجم مشکوک داشتند.

نماد سجام در گروه سیمان، آهک و گچ هست.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۷ آبان ۱۴۰۲

همچنین نماد زنجان در گروه محصولات شیمیایی، نماد سخواف در گروه سیمان، آهک و گچ، نماد تفارس در گروه فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط و نماد تپولا در گروه خدمات فنی و مهندسی قرار دارند.

کدام نمادها امروز مشکوک بودند؟ ۱۷ آبان ۱۴۰۲

حجم مشکوک به این معنا که حجم خرید یا فروش سهام مورد اشاره از روند عادی متفاوت بوده است.

source

توسط