روغن موتور یکی از مهم‌ترین و شاید بتوان گفت حیاتی‌ترین سیال داخل پیشرانه خودرو است که به‌طور مستقیم در کارکرد صحیح و درست موتور نقش دارد. این سیال اما پس از مدتی باید تعویض شود تا موتور خودرو بتواند بدون مشکل به کارکرد خود ادامه دهد؛ بنابراین، زمان تعویض روغن موتور بسیار مهم خواهد بود و اگر مورد غفلت قرار گیرد می‌تواند آسیب‌هایی جدی به پیشرانه وارد کند. ازاین‌رو، در ادامه ابتدا با وظایف روغن موتور و سپس با زمان تعویض مناسب آن آشنا خواهیم شد.

source

توسط