شبکه‌های اجتماعی از جمله پدیده‌های جدیدی هستند که در همه بخش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی نمود پیدا کردند و تمام این بخش‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده اند. به هر حال، درواقع دردوران تغییرات تکنولوژیک هستیم و همانطور که در ۵۰ سال پیش شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد شبکه اینترنتی، تلفن همراهی وجود داشته باشد اما امروزه به هر حال مثل یک پدیده واقعی پیش روی ما است و در همه بخش‌ها هم تاثیرات عمیقی می‌گذارد که این تاثیرات هم چیزی نیست که عملا روی آن مطالعه بسیاری صورت گرفته شده باشد چرا که پدیده یک پدیده جدیدی است.
در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه هم در دنیا مسائل شبکه‌های اجتماعی مورد توجه است و آن اتفاق‌هایی که بر پایه شبکه‌های اجتماعی دوسال گذشته بازار آمریکا و اتفاق‌هایی که برای شرکت گیم استپ افتاد اشاره کرد که از طریق شبکه‌های اجتماعی رخ داد و در حال حاضر هم همچنان در مورد مطالعه است که چگونه شد که گروه از مردم شروع به خرید یک سهم در مقابل هج فاند کردند و هج فاندها را در واقع ورشکست کردند. همه این قضایا در شبکه‌های اجتماعی هستند. از طرف دیگر فرصت‌های بسیار خیر کننده ای رو به وجود آوردن از این نظر که دستراتی به اطلاعات رو در تمام ساعت‌های شبانه روز و در تمامی منطقه جغرافی‌هایی فراهم کردن. نباید فراموش کرد که ۱۵ سال پیش به بورس تهران مراجعه می‌کردیم تا معاملات و تا اطلاعی‌ها بر دیوار مشاهده می‌کردیم. اما امروز در هر ساعت شبانه روز می‌توان هر اطلاعاتی را روی گوشی با کمترین زمان و حتی تفسیرش رو دریافت کنید. شبکه‌های اجتماعی هم جنبه مثبت و هم منفی دارد و باید تلاش شود از جنبه مثبت آن که اطلاع رسانی، آموزش، پرهیز از بروز هیجان، عدم دامن زدن به شایعات و همه این موارد است استفاده کنیم و در مقابل هم با شرایط مقابل این مسائل، یعنی توسعه شایعات، ابهامات، طرح مسائل بی پایه در واقع مقابله و جلوگیری کنیم. باید به این نکته توجه داشت وجود شبکه‌های اجتماعی مانند چاقوی است که اگر از آن به درستی استفاده شود مفید خواهد بود و اگر اگر استفده درستی از آن نشود به طور یقین خطرناک خواهد بود. به نظر نخستین مسئله ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این یک واقعیت تکنولوژیک است همانطور که همانگونه که ما نتوانستیم با سایر مظاهر تکنولوژی مانند برق، تلفن، و سایر موارد دیگر مقابله کنیم در مورد شبکه‌های اجتماعی هم نمی‌توان مقابله کرد. باید بخش‌های مثبت آن را تقویت کنیم و بخش‌های منفی را از بین برد و مهمترین مسئله این است که شبکه‌های اجتماعی را به رسمیت بشناسیم. دوم اینکه مراکز و شبکه‌های در واقع مثبت وشفاف کننده را تقویت کنیم و با مراکز شایعات و موارد دیگر مقابله نیم. بخش عمده استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنجا است که بتوانیم از آن یک شبکه سالم به وجود بیاوریم. هرچند غیر ممکن هست حتی در یک محیط بسته ای مانند مدرسه و یا یک کلاس درس همه دانش آموزان مثبت تربیت کرد. و در یک جامعه هم نمی‌توان همه انسان‌ها را سالم و درست به وجود بیاوریم ام باید کاری کرد تا افراد درستکار و سالم قدرت و همچنین امکانات بیشتری داشته باشند و این راهی است می‌توان از شبکه‌های اجتماعی مثبت استفاده کنیم.

  • همایون دارابی – مدیرعامل سبدگردان داریوش
  • شماره ۵۲۱ هفته نامه اطلاعات بورس

source

توسط