علی صالحی اظهار داشت: شیوه کلاهبرداری به این صورت بوده است که متهمان با سوءاستفاده از وضعیت روحی و روانی خانواده‌های بیماران بستری و بد حال در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌هایی نظیر آراد، نیکان و امام خمینی (ره)، طی تماس تلفنی با این خانواده‌ها، خود را به عنوان پزشک معالج معرفی کرده و اقدام به اخذ مشخصات بیماران می‌کردند و سپس به شیوه فریبکارانه با اخذ مبالغی از خانواده بیماران، وجوه نامشروع محصله از جرم را به طلا و ارز تبدیل می‌کردند.

وی افزود: تاکنون ۳ نفر از این افراد و از جمله سر دسته باند مذکور شناسایی و با صدور قرار تأمین کیفری متناسب بازداشت شده‌اند، ضمن اینکه یکی دیگر از متهمان پرونده نیز متعاقب دستورات و نیابت قضایی صادره به یکی از شهرستان‌های شمالی بازداشت و به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ تهران اعزام شده است. 

دادستان تهران با بیان اینکه حدود ۱۰ نفر از شاکیان با حضور در مرجع قضایی اعلام شکایت کرده‌اند؛ اضافه کرد: با توجه به جدید بودن شیوه کلاهبرداری ابداعی توسط متهمان، احتمال می‌رود مبالغ کلانی کلاهبرداری صورت گرفته و افراد زیادی مورد سوءاستفاده واقع شده باشند، لذا انتظار می‌رود تعداد شاکیان پرونده افزایش یابد.

صالحی تصریح کرد: با صدور دستورات قاطع قضایی، تحقیقات مقدماتی تا شناسایی سایر مرتبطان و متهمان پرونده و همچنین اعاده حقوق بزه‌دیدگان در اسرع وقت، با جدیت ادامه دارد.

 دادستان تهران همچنین ضمن توصیه شهروندان به حفظ هوشیاری در موارد مشابه، تأکید کرد: شهروندان باید با رعایت تمام جوانب احتیاط، مانع از نیل کلاهبرداران به اهداف شوم خود شوند و چنانچه در رابطه با این پرونده نیز مورد بزه واقع شده‌اند؛ جهت طرح شکایت به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ تهران مراجعه کنند.

source

توسط