عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی در شورای معادن استان گفت: طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست و در این زمینه از ابتدای سال ۲۶ معدن در خراسان جنوبی احیا شده و به چرخه فعالیت برگشته اند.

او با اشاره به راکد بودن بیش از ۳۰۰ واحد معدنی در استان، افزود: این واحد‌ها باید یا فعال شوند و یا مشمول ماده ۲۰ شده و با باطل شدن پروانه بهره برداری آنها، از طریق مزایده واگذار شوند.


بیشتر بخوانید


عباس زاده اظهار کرد: ۴۱۹ واحد معدنی هم آمار میزان استخراج خود را در سامانه ثبت نکرده اند که این واحد‌ها نیز باید تعیین تکلیف شوند و حقوق دولتی را پرداخت کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: دبیرخانه شورای معادن استان باید برای تعیین تکلیف ۹۰۹ واحد معدنی دیگر موجود در خراسان جنوبی اقدام لازم را انجام دهد تا وضعیت آن‌ها به خوبی مشخص شود که آیا پروانه این واحد‌های باید تمدید شود، یا قابلیت بهره برداری را دارند و یا باید مشمول ماده ۲۰ شوند.

source

توسط