خلاصه بازار امروز
نخستین روز معاملاتی زمستان، با سردی و بی‌رمقی هر چه تمام تر در حال سپری شدن است. بازاری که هم خریداران و هم فروشندگانش تصمیم گرفتند نقش تماشاگر را ایفا کنند.
شاخص کل با رشد ناچیز ۶۸ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد دنبال می شود. نمادهای وبملت، پارس و فاسمین بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای فملی، فولاد و حکشتی بیشترین تأثیر منفی را بر این نماگر گذاشتند.
خروج ۳۹ میلیارد تومانی پول از سوی حقیقی‌ها و ارزش معاملات خرد ۲۹۰۰ میلیارد تومانی نتیجه داد و ستد معامله‌گران تا به این لحظه است.


۱۲:۲۳⏰
در دقایق پایانی، شاخص کل با افت بیش از ۱۲۰۰ واحدی به ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار واحد رسیده و شاخص هم‌وزن با افزایش بیش از ۸۰۰ واحدی همراه بوده است.
نمادهای فملی، فولاد، شپنا، حکشتی و رمپنا در صدر منفی سازان بورسی بوده‌اند و وبملت و فارس دو نماداصلی بودند که بیشترین نقش مثبت را داشته‌اند.
خودرو، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب با ارزش معامله ۲۹۲ میلیارد تومان، ۲۲۹ میلیارد تومان و ۲۲۷ میلیاردتومان برترین صنایع امروز هستند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.


۱۲:۱۶⏰
در این لحظات، تعداد نمادهای منفی و فشار عرضه افزایش پیدا کرده است.


۱۱:۴۳⏰
خروج سنگین پول حقیقی از صندوق های با درآمد ثابت تا این لحظه ۳۸۴ میلیارد تومان است.


۱۱:۲۵⏰
شسینا با قیمت ۵۶۱ تومان در مثبت ۷ درصد دادوستد ۶۹ میلیون سهم را پشت سر گذاشته و با تقاضای خرید همراه است.


۱۰:۵۸⏰
اکثر نمادهای گروه پالایشی شتران، شپنا و شاوان نزدیک به صفر تابلو با گرایش منفی دست به دست می‌شدند.


۱۰:۴۷⏰
بیشترین حجم معاملات
خبهمن ۱۳۷ میلیون سهم
خگستر ۱۱۶ میلیون سهم
شستا ۱۱۳ میلیون سهم
ما ۹۲ میلیون سهم
حتوکا ۷۲ میلیون سهم


۱۰:۴۶⏰
اطلاعات بازار
شاخص کل ۲,۲۱۰,۴۷۱
۲۵۴ واحد افزایش
ارزش بازار ۷۷,۱۷۰,۴۶۴ میلیارد ریال
ارزش معاملات ۲۷,۰۵۲ میلیارد ریال
حجم معاملات ۳.۴۲۶ میلیارد سهم

نمادهای تأثیرگذار در شاخص
فملی ۵۱۵ واحد منفی
فولاد ۲۲۹ واحد منفی
شپنا ۱۹۵ واحد منفی
حکشتی ۱۸۱ واحد منفی
پارس ۱۶۳ واحد مثبت
فاسمین ۱۵۱ واحد مثبت
خودرو ۱۴۶ واحد مثبت


۱۰:۲۸⏰
در این دقایق شاهد شکل‌گیری موجی از تقاضا در گروه خودرو هستیم. نمادهای خودرو، خاور و خساپا با رشد ۱ درصدی و خگستر با رشد ۳ درصدی قیمت معامله می‌شوند.


۱۰:۲۸⏰
نماد وملی پس از دو روز افت قیمت با رشد ۵ درصدی صف خرید دارد.


۱۰:۰۱⏰
در یک ساعت ابتدایی، شاخص کل با افت ۱۷۰ واحدی به ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد رسیده و شاخص هم‌وزن با افزایش ۹۴۰ واحدی همراه بوده است.


۱۰:۰۰⏰
گروه انبوه‌سازی معاملات متعادلی دارد. نمادهای ثشاهد و ثمسکن با افت۱ درصدی قیمت و ثشرق با رشد ۴ درصدی دادوستد می‌شود.


۰۹:۴۸⏰
در میان معاملات متعادل گروه پتروشیمی نمادهای شسینا و شفارس با رشد قیمت و زاگرس و شمواد با افت قیمت معامله می‌شوند.


۰۹:۴۸⏰
کرومیت با قیمت ۱۳۱۷ تومان در مثبت ۵ درصد دادوستد ۴۳ میلیون سهم را پشت سر گذاشته و با تقاضای خرید همراه است.


۰۹:۴۷⏰
غزر پس از بازگشایی خوبی که در روز چهارشنبه داشت با قیمت ۲۷۲ تومان رشد بیش از ۲ درصدی دارد و حجم معامله آن به ۲۶ میلیون سهم رسیده است.


۰۹:۳۴⏰
شپنا با قیمت ۸۷۲ تومان نوسان منفی دارد و شتران با قیمت ۴۵۱.۵ تومان با کمی کاهش همراه است.


۰۹:۳۴⏰
حکشتی با افت بیش از ۱ درصدی بر روی قیمت ۱۲۹۲ تومان در حال معامله است.


۰۹:۳۰⏰
نمادهای پی پاد، #فاخر و تاپکیش از گروه رایانه با رشد ۵ درصدی قیمت با اقبال خوبی از سوی خریداران مواجه شده‌اند.


۰۹:۳۰⏰
نماد کمرجان با رشد ۷ درصدی قیمت مورد توجه خریداران قرار گرفته است.


۰۹:۳۰⏰
خبهمن با قیمت ۱۹۴ تومان در منفی ۲ درصد، خودرو با قیمت ۲۸۲ تومان با نوسان مثبت و خساپا با قیمت ۲۵۸ تومان نوسان منفی دارد.


۰۹:۲۹⏰
فولاد با قیمت ۶۳۷ تومان در صفر تابلو فملی با قیمت ۷۷۶ تومان و ذوب با قیمت ۴۶۴ تومان با نوسان مثبت همراه هستند.


۰۹:۱۰⏰
شاخص کل با افت بیش از ۲۵۰ واحدی متأثر از فولاد، ثشاهد، خبهمن و سصفها کار خود را در اولین روز زمستان آغاز کرده است.

source

توسط