عبداله سپاهی مدیرجهادکشاورزی شهرستان مهرستان گفت: از ابتدای امسال تا کنون با هدف انتقال آب از ۱۴ حلقه چاه کشاورزی به مزارع و باغات، ۶ هزار متر کانال آبیاری عمومی با صرف اعتبار بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان احداث شده است.

عبداله سپاهی گفت: در راستای استفاده بهینه از آب چاه‌های کشاورزی ۵۰۰۰ متر طول کانال آبیاری نیز با پیشرفت فیزیکی ۳۰ الی ۷۰ درصد و با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال در حال انجام می‌باشد.

وی تصریح کرد: تعدادی از این پروژه‌ها با تامین سیمان توسط بنیاد هاسب و مؤسسه نیک اندیش رحمت واسعه و با همکاری و مشارکت بهره برداران چاه‌های کشاورزی اجرا گردیده است.

source

توسط