شهرداری اکنون دنبال ماموریت دیگری غیر از مسوولیت‌‌‌های خودش است. مهم‌ترین مساله در مدیریت شهری منابع درآمدی است.

این دست ساخت‌‌‌وسازها نه‌‌‌تنها درآمدی برای شهر ندارد، بلکه باید برای ساخت و مدیریت و نگهداری آنها هزینه‌‌‌هایی نیز از منابع شهرداری صورت گیرد.

مسجدسازی کار مردم است و شهرداری باید این کار را تسهیل کند

کسی که چنین هزینه‌‌‌ای را بر مدیریت شهر و کشور تحمیل می‌کند و بر این ایده یعنی ساخت مسجد در قیطریه اصرار می‌کند، می‌‌‌خواهد بگوید ما خیلی دیندار هستیم و همه هزینه‌‌‌ها را تقبل می‌‌‌کنیم.

کنایه سنگین شهردار سابق تهران به زاکانی

source
تولید محتوا

توسط mohtavaclick